legalizacija kuce
 
 
 


ZAŠTO JE LEGALIZACIJA DOBRA STVAR?

>CIJENA 13-30 kn/m2

Zato što rješava probleme koji su se skupljali od 15.02.1968.g.

Po prvi put od 1968.g. daje se mogućnost da se legaliziraju građevine koje se nalaze izvan građevinskih zona i nemaju rješeno vlasništvo nad zemljištem. Mogu se legalizirati građevine koje imaju građevinsku dozvolu ali nisu u potpunosti dovršene ili nisu prošle tehnički pregled, a mogu funkcionirati s tim nedostacima.


Zašto se isplati legalizirati:
-više nije potrebna suglasnost suvlasnika i projektanta
-prvi puta da se može legalizirati na poljoprivrednom zemljištu
-mogućnost priključenja na postojeću infrastrukturu: plin, struja, voda
-povećavate vrijednost imovine
-etažiranjem kuće u stanove postižete veću vrijednost na tržištu
-moguće je dizanje hipoteke
-možete potomcima odmah prepisati imovinu -jednostavniji postupak kod nasljeđivanja

Važno je napomenuti da je za većinu bespravne gradnje (stambene namjene) ova "legalizacija" povoljnija nego do sada, jer se
kao kazna za sve obračunavalo 50% komunalnog doprinosa više nego za gradnju sa svim potrebnim dozvolama.
Cijena izrade projektne dokumentacije se kreće od 25-60 kn/m2 brutto površine objekta, ovisno o složenosti nezakonite građevine:
-pomoćna zgrada do 50m² tlocrtne površine
-jednostavna zgrada do 100m² građevinske (brutto) površine
-manje zahtjevna zgrada do 400m² građevinske (brutto) površine
-zahtjevna zgrada iznad 400m² građevinske (brutto) površine.Arhitektura Gjurić d.o.o.
Jurkovićeva 3, Zagreb
e-mail: info@legalizacija-kuce.com
tel1: 01/4633-908
tel2: 099/2491-138
tel3: 099/2491-137
tel4: 098/278-407
fax: 01/4633-023

/uredi u Zagrebu i Splitu
/radimo u cijeloj Hrvatskoj


 

popust 5%+5%
popust
legalizacija kuce