legalizacija kuce
 
 
 


KRATKI VODIČ KROZ LEGALIZACIJU
"LEGALIZACIJA U 5 KORAKA"


1. U slučaju da je kuća sagrađena prije 21.06.2011. potrebno je odabrati ovlaštenog arhitekta da izradi snimku izvedenog stanja.

2. Ako je kuća ucrtana u katastar (stvarno izvedeno stanje) , ne treba naručivati ovlaštenog geodeta, već treba na uredu za katastar izvaditi 3 kopije katastarskog plana.

3. Ako kuća nije ucrtana u katastar potrebno je naručiti izradu geodetskog snimka od ovlaštenog geodeta (cijena 2.000 do 4.000 kn).

4. Ako je dio kuće imao pravomoćnu građevinsku dozvolu ili je stariji od 15.02.1968.g. ili je dio upisan u zemljišnim knjigama, potrebno je prikupiti dokumente i predati ovlaštenom arhitektu. Uvjerenje o evidenciji kuće u katastarskom operatu prije 15.02.1968., potrebno je ishoditi u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove, koji se nalazi na adresi: Ulica grada Vukovara 58a/III. U slučaju kada je kuća starija od 15.02.1968. i ništa nije dograđivano i nadograđivano, i za to posjedujete dokaz (gore navedeno Uvjerenje), kuća je legalna i može se upisati u katastar i gruntovnicu, bez postupka legalizacije.

5. Na područnom uredu za graditeljstvo se predaje snimka izvedenog stanja (3x), kopija katastarskog plana ili geodetski snimak (x3) uz 70 kn državnih biljega.
Za detaljnije upute slobodno nas kontaktirajte e-mailom.PREUZMITE BESPLATNE BROŠURE O LEGALIZACIJI:
>Legalizacija kuća
>Legalizacija u 5 koraka
>Upis u zemljišne knjige
>Naknada, komunalni i vodni doprinos
>Popusti u Zagrebu za komunalni doprinos


Arhitektura Gjurić d.o.o.
Jurkovićeva 3, Zagreb
e-mail: info@legalizacija-kuce.com
tel1: 01/4633-908
tel2: 099/2491-138
tel3: 099/2491-137
tel4: 098/278-407
fax: 01/4633-023

/uredi u Zagrebu i Splitu
/radimo u cijeloj Hrvatskoj


 

popust 5%+5%
popust
legalizacija kuce